Jump to:
 • Train
 • Train station
 • Bicycles
 • Bus

Projekt PIMMS CAPITAL

16 partnerů (z 12 evropských regionů; z nichž některé spolupracovaly již během projektů PIMMS a PIMMS TRANSFER) se sešli v projektu PIMMS CAPITAL, aby si vyměnili zkušenosti k řízení mobility a převedli je do svých regionů. Partneři identifikovali 14 dobrých praktik, vhodných pro export do dalších regionů, které o ně projevily zájem. (Během projektu proběhne celkem 32 těchto výměn.)

Tento projekt běží v rámci programu INTERREG IVC, který podporuje soudržnost Evropy prostřednictvím meziregionální spolupráce a transferu vědomostí. Výstupem projektu PIMMS CAPITAL bude tzv. Akční plán pro každý region, podrobně určující závazky vedoucích organizací k převedení získaných zkušeností. Vzhledem k tomu, že se jedna o kapitalizační projekt, budou také identifikovány finanční zdroje potřebné k realizaci dobrých praktik v každém regionu. Projekt byl zahájen v říjnu 2010, bude trvat 26 měsíců a Evropská komise přispěje spolufinancováním do výše 1,4 mil. EUR.

Cíl projektu PIMMS CAPITAL:

Stimulovat přechod k udržitelnějším způsobům dopravy, a to zavedením kvalitních, moderních a osvědčených metod řízení mobility i dopravních politik v evropských regionech.

Zároveň je cílem:

 1. realizovat a finančně zhodnotit zkušenosti z předchozích projektů (PIMMS, PIMMS TRANSFER)
 2. zapojit co nejširší účast vlivných skupin v oblasti dopravní politiky na lokální i regionální úrovni
 3. získat odborné zkušenosti také z jiných zdrojů, např. z dalších podpořených projektů
 4. prokázat, jak malé a “měkké” projekty řízení mobility zvyšují hodnotu tzv. “tvrdých” evropských investic do veřejné dopravy (zejména v regionech Konvergence)

Každý partner uvedl na začátku projektu specifické lokální nebo regionální problémy, které by chtěl řešit prostřednictvím zkušeností v PIMMS CAPITAL. Tato řešení zahrnují rozvoj veřejné dopravy, řízení mobility, bezpečnost pasažérů, zavádění nových přístupů a nástrojů díky moderním IT technologiím a propagace udržitelné dopravy obecně.

//// NEWS ////

PIMMS CAPITAL Final Conference 25th September Birmingham UK

Mobility Management, the Low Carbon Economy and the ERDF

PIMMS CAPITAL ends soon. To reflect on partners’ experiences and to look forward, the project is holding a master-conference on 24/26 September. It’s open to all, there is no attendance fee. For the conference programme click HERE; for a full brochure, with info on hotels etc click HERE. To register (online only please) click HERE.

Why attend?

 • The next EC funding period starts in 2014, and a key priority, already agreed, is to reduce the European Union’s carbon impact.
 • PIMMS CAPITAL has proved that the EC’s Structural Funds can be used to fund sustainable mobility actions – an important way to achieve this priority.
 • So now is the time for these lessons to be shared with key decision-makers, at both regional, national and European levels.
 • Help to shape the future: learn from our experience, support our manifesto, join us to do more!

>>>> News Archive >>>>