Jump to:
 • Train
 • Train station
 • Bicycles
 • Bus

EU-projektet PIMMS CAPITAL

12 regioner (16 partners) – varav några redan har arbetet tillsammans inom projekten PIMMS och PIMMS TRANSFER – samlades för att byta goda erfarenheter och för att dra nytta av Mobility Management-idéer. Parterna har identifierat 14 goda exempel som kommer exporteras mellan regionerna – totalt 32 utbyten.

Projektet genomförs inom ramen för programmet INTERREG IVC och pågår i 26 månader. INTERREG IVC stödjer enhetligheten i Europa genom ett interregionalt samarbete, samt genom överföring av kunskap. Inom ramen för PIMMS CAPITAL kommer en handlingsplan tas fram för varje region, där de viktigaste aktörerna ställer sig bakom implementeringen av de goda erfarenheter som regionen valt ut. Projektet påbörjades i oktober 2010 och finansieras med 1,4 miljoner euro av den Europeiska Kommissionen.

Målet för PIMMS CAPITAL

Att stimulera en övergång till mer hållbara transporter genom att öka implementeringen av effektiva Mobility Management-metoder och strategier i Europeiska regioner.

OCH DÄRMED…

 1. att praktiskt omsätta erfarenheterna från PIMMS och PIMMS TRANSFER,
 2. att involvera en bred krets av berörda aktörer på kommun- och länsnivå,
 3. att inhämta goda erfarenheter även från andra källor, speciellt andra EU-finansierade projekt,
 4. att påvisa hur Mobility Management kan tillföra ett mervärde till ERUF-finansierade investeringar i fysisk infrastruktur, speciellt kollektivtrafiken i konvergensregioner.

Varje partner i detta projekt har identifierat specifika lokala eller regionala problem som kan lösas genom PIMMS CAPITAL. Detta inkluderar utvecklingen av kollektivtrafiken, Mobility Management-lösningar, IT-baserad information, trafiksäkerhet för passagerare samt informationsspridning och påverkansarbete om hållbart resande.

//// NEWS ////

PIMMS CAPITAL Final Conference 25th September Birmingham UK

Mobility Management, the Low Carbon Economy and the ERDF

PIMMS CAPITAL ends soon. To reflect on partners’ experiences and to look forward, the project is holding a master-conference on 24/26 September. It’s open to all, there is no attendance fee. For the conference programme click HERE; for a full brochure, with info on hotels etc click HERE. To register (online only please) click HERE.

Why attend?

 • The next EC funding period starts in 2014, and a key priority, already agreed, is to reduce the European Union’s carbon impact.
 • PIMMS CAPITAL has proved that the EC’s Structural Funds can be used to fund sustainable mobility actions – an important way to achieve this priority.
 • So now is the time for these lessons to be shared with key decision-makers, at both regional, national and European levels.
 • Help to shape the future: learn from our experience, support our manifesto, join us to do more!

>>>> News Archive >>>>